Kaj Nyborg: Yes! We have no Bananas

 

Yes! We Have No Bananas

D.17.2-18.3.2017

 

KajNyborg_Pirpa_07_0039

No nothing bruges i betydningen slet ingenting. Ikke bananer og ikke noget som helst andet. Men egentlig betyder det jo ikke ingenting, dvs. nærmest det modsatte: om ikke alting så da noget.

Kaj Nyborgs installation Yes! We Have No Bananas i PIRPA placerer sig i gråzonen mellem intet og noget. I konkret forstand er gråzonen det gamle Grønttorv i Valby, hvor nyt betonbyggeri rejser sig ligeså hurtigt som de gamle lagerbygninger falder. PIRPA har til huse i et tidligere papirlager, der har fået lov til at stå lidt endnu. Et 5,8 m bredt og 15,5 m langt rum med porte i begge ender. Kun en ydmyg station på vejen mellem producent og forbruger. Man kan let forestille sig, hvordan papiret i sin tid er blevet kørt ind på paller i den ene ende og ud igen i den anden.

Udstillingsstedets navn, der fremgår af skiltet over indgangsporten, er fremkommet ved, at det gamle skilts PAPIR er blevet klippet over og delene byttet om. Nyborg har med sin installation også skåret i det, der var, ved med en væg at opdele det meget aflange lagerrum i et kort, ca. 4 m dybt rum, som er det eneste publikum har adgang til, og et næsten tre gange så langt rum, som er utilgængeligt for publikum, og som publikum kun kan ane eksistensen af. Forestillingen om et flow af industripaller gennem den aflange bygning blokeres på denne måde. Væggen er kommet på tværs og har forvandlet et stort, meget dybt rum til et lille, afgrænset bredt rum (5,8 x c. 4 m).

Når udstillingsstedet har åbent er portgitteret rullet op. Et klart plastikforhæng giver blikket uhindret adgang til det amputerede rum. Det er tomt: No bananas. No paper. Nothing. Efter en første undren opstår fornemmelsen af, at noget trods alt er på færde: bagvæggen, Nyborgs indgreb, står så påfaldende rent i de ellers slidte omgivelser. Dens perfektion gør den til et fremmedelement i lagerrummet. Den har med sin betonimiterende overfladebehandling mere med de endnu ufærdige boligblokke ude på byggepladsen at gøre end med det rum, den står i.

Og går man inden for plastikforhænget sker der noget uventet. Man hører en svag, delvis forvrænget musik, Yes! We Have No Bananas. Højtalere leder man imidlertid ligeså forgæves efter som alt muligt andet på Nyborgs udstilling i PIRPA, og det viser sig, at musikken kommer fra den nyopførte væg eller snarere – lettere foruroligende – fra det lange, plomberede rum bag væggen. Der er altså tale om musik fra et andet sted – og fra en anden tid.  Yes! We Have No Bananas er fra 1920’ernes USA. Det er pludselig som om en duft af gamle lakplader og kakofonisk støj fra nabolejligheder i tætpakkede lejekaserner pludselig gør sig gældende. Rummet vi står i er tomt, men den fortrængte musik er ikke ingenting.

Udstillingen åbnede i skumringen den 17. februar. Det støvregnede, og da mørket var faldet på, lyste PIRPA som et butiksskilt over plastikforhænget. Udenfor stod nogle ferniseringsgæster som silhuetter foran et udstillingsvindue. De kiggede ind på andre, der havde taget opstilling i udstillingslokalets stærke lys og lyttede og snakkede om alt og intet og om det, der var, og det, der kommer.

William Gelius

img_9088img_9090

Udstillingen blev premieret af Statens Kunstfond

Kaj Nyborg arbejder med installationer, der skaber en art ubalance i det aktuelle udstillingsrum. Det kan ske via rent formelle plastiske greb i rummet, hvor større figurer (ofte arkitektursimulerende konstruktioner)  opbygges. Figurerne, der kan virke fremmedartede, dekonstruerer den givne rumlige kontekst. Figurerne kan trække grænseflader op i rummet og som en følgevirkning heraf, kan der opstå særlige restriktioner for kroppens bevægelser. Givne rum  afgrænses / tilskæres og nye rum (modrum) opstår. De nye rum (figurer)  kan virke hermetisk tillukkede og afvisende men også dragende, for figurerne består ved nærmere betragtning ofte af ’huller’ og membranlignende grænseflader, der kan perforeres.

Nærværende installation i PIRPA tager afsæt i stedets og områdets signifikante træk og historik. PIRPA, der i dag anvendes som udstillingslokale for kunst, er reelt et af mange forladte erhvervslokaler på det gamle grønttorv i Valby. Det tidligere meget levende og aktive erhvervsområde for handel med frugter, grøntsager, planter, emballage osv., vil i nær fremtid ændres radikalt med realiseringen af et nyt boligområde. PIRPA  indtager her en transitorisk position og kiler sig ind mellem to områdefortællinger (fortiden og fremtiden). Netop nu sættes præfabrikerede bygningsblokke op i området på samme tid, som gamle bygninger rives ned. Dette/disse forhold danner grundlag for installationen: ’yes, we have no bananas’ (isoplant).

Yes, we have no bananas (isoplant):

Indbygget væg og lydsampling

 

 

 

 

img_20170217_185624

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: