Engros: 60 billedkunstnere på Grønttorvet

Nanna Abell, Solveig Adalsteinsdottir, Lisbeth Bank, Julie Bitsch, Anders Bonnesen, Rune Bosse, Ole Broager, Mikkel Carl, Eva Steen Christensen, Jesper Dalgaard, Rose Eken, Esben Gyldenløve, Lone Høyer Hansen, Kasper Hesselbjerg, Ellen Hyllemose, Jytte Høy, Amalie Staunskjær Jakobsen, Klaus Thejll Jakobsen, Oskar Jakobsen, Veo Friis Jespersen, Kirsten Justesen, Marianne Jørgensen, Heine Klausen, Esben Klemann, Jørgen Carlo Larsen, Karin Lind, Karin Lorentzen, Mathias & Mathias, Ragnhild May, Henrik Menné, Morten Modin, Astrid Myntekær, Tina Maria Nielsen, Camilla Nørgård, Kaj Nyborg, Peter Olsen, Lars Bent Petersen, Cai-Ulrich von Platen, Bjørn Poulsen, Finn Reinbothe, Amitai Romm, René Schmidt, Thora Sigurdardottir, Christian Skjødt, Julie Stavad, Hartmut Stockter, Morten Stræde, Daniel Svarre, Laurits Nymand Svendsen & Margrét Agnes Iversen & Malte Klagenberg & Jens Tormod Bertelsen & Søren Krag & Cilla Leitao & Sune Lysdal & Carla fra Hellested & Lorenzo Tebano & Anna Samsøe & Ásta Fanney Sigurdardottir, Rikke Ravn Sørensen, Mikael Thejll, Charlotte Thrane, Fredrik Tydén, Sif Itona Westerberg, Torgny Wilcke

60 billedkunstnere har skabt skulpturer og installationer til stor stedsspecifik udstilling i det nedlagte Grønttorv i Valby. Udstillingen ENGROS er blevet til på initiativ af Skulpuri og Pirpa og åbner d. 19. maj 2017.

FERNISERING finder sted 19. maj kl 17-22.
Matthew Luck Galpin and Jack Catling, begge medlemmer af den internationale performancegruppe The Parlour Collective, præsenterer et nyt performance værk.
DJ duo’en Tutti Frutti spiller organisk og eklektisk stemnings- og dansemusik.
Skulpturi og Pirpa byder på et glas vin, og der er mulighed for at købe mad og øl.

ENGROS Skulpturudstilling på Grønttorvet i Valby

Valbys gamle grønttorv ligger lige nu omgivet af bjerge af asfalt, grus og beton. Med en utrolig hastighed forvandles bygninger til bunker af pulveriseret beton, der køres bort for at give plads til en uendelig leverance af nye betonelementer. Grønttorvet er i en transformationsfase fra engroshandel med frugt og grønt til nybyggede boliger, og de næste to år er en del af området udlagt til midlertidige kulturaktiviteter. Skulpturi har, i samarbejde med udstillingsstedet Pirpa, hermed fået muligheden for at virkeliggøre en længe ønsket drøm, om at lave en stor udstilling for skulpturfagets mangeartede udtryk – en manifestation på tværs af generationer blandt nogle af de mest markante billedhuggere i Danmark, samt enkelte udenlandske gæster.
ENGROS er en kunstnerarrangeret og kunstnerstyret udstilling.

Med inddragelsen af nye territorier til skabelse og formidling af billedkunst, lægger ENGROS sig ind i en tradition, som igennem tiden har ført billedkunsten ud i alsidige rum. Det er et greb, som kan skærpe fokuseringen hos publikum og kunstner ved at etablere situationer i ikke kunst-indviede rum. Nye erkendelser vil i mange tilfælde trives bedst i nye områder.

På Engros-udstillingen placerer skulpturerne sig i de tomme industrilokaler og brede boulevarder, der hidtil kun har haft til formål, at huse nødvendige arbejdsfunktioner som administration, salg, opbevaring og transport: I et presenningfirmas konkursbo er kunstnere flyttet ind i et inferno af materialer og maskiner. Skalpeller, stof og skrald organiseres i et sært og sart efterliv. Et mørkt kølerum huser en installation af hundredevis hvide voksæbler. Skulpturer hænges op, hvor der før har hængt lamper. Værker finder plads på lagerhylder, i skabe og på betongulv. Mellem bygningerne hægter skulpturer sig på vægge, bryder ud af ramper og kamuflerer sig som skilte. Pirpa fyldes af en stor installation med rådnende frugt og udstillingsstedet fungerer samtidig som udstillingens informationscentral.

SKULPTURI
Skulpturi, der består af en gruppe på 8 danske billedkunstnere, har lavet en lang række udstillinger med fokus på det skulpturelle felt. Siden 2007 har de drevet to udstillingssteder i København, hvor et væld af skulptører fra ind- og udland har været på plakaten. Sideløbende, og særligt efterfølgende, har gruppen udstillet i kunsthaller og på museer.
Skulpturi arrangerer udstillinger, der med præcision og klarhed viser, hvad processen kan have med sig, når kunstnere selv står for alle led i udstillingsprocessen. Læs mere på: www.skulpturi.dk

PIRPA
Er et udstillingssted beliggende på Grønttorvet, med en leveramme på 2 år. I disse år er PIRPA omdrejningspunkt for stedspecifik, afsøgende kunstnerisk aktivitet i, og omkring Grønttorvets forladte industri- og lager bygninger. PIRPA skaber plads til de ideer og muligheder for samarbejder, der opstår når kunstnere møder disse mange tomme, kvadratmeter, der nu blot ligger og venter på nedrivning. Både billedkunstnere og andre beslægtede faggrupper bliver således inviteret til at lade området, dets historie og rumlige muligheder influere på deres kunstneriske bidrag.

Fernisering: fredag d. 19. maj 2017 kl 17 – 22
Udstillingsperiode: d. 20. maj – 24. juni 2017
åbningstider: onsdag – søndag kl 12 – 18
Sankt Hans fest og finissage: torsdag d. 22. juni kl 17-21

Denne udstilling er blevet til med støtte fra:
Statens Kunstfond, Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning, Det Obelske Familiefond, Axel Muusfeldts Fond & FB-gruppen

for yderligere information kontakt:
udstillingskoordinator og presseansvarlig Anna Weile Kjær / skulpturi.dk@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: