Tumi Magnusson: Arbejdsvidenskab

En stedsspecifik 8 kanals video- og lydinstallation af Tumi Magnússon

(Schroll down for english version)

Det er med stor glæde vi åbner porten for denne lyd- og videoinstallation skabt af Tumi Magnússon med optagelser foretaget på Grønttorvet gennem længere tid. Installationen består af 6 synkroniserede videoer med lyd samt to extra lydobjekter.  Den indeholder optagelser af de arbejdsaktiviteter der foregår på Grønttorvet under stedets nedrivnings og opbygningsproces.  Videoerne viser de forskellige typer af arbejde der foregår på stedet, den øresønderrivende larm fra de store maskiner, lyden fra det mere stille og rolige manuelle håndarbejde, samt det hårde arbejde fuglene udfører  i sine overlevelses strategier. Optagelserne koncentrerer sig om den rytmiske side ved arbejdets lyde.  Der er langsomme og hurtige rytmer som alle er manipuleret med, for at køre i takt med hinanden.  Hvert 30. sekund skifter den fælles gennemgående rytme, for så på et tidspunkt at stemme med den originale rytme fra hver arbejdsopgave.

Den absurde parallelisering af diverse rytmiske aktiviteter som fylder udstillingsrummet,  og den oplevelse det giver at se og høre det hele samtidigt i enten “rigtige” eller “forkert” hastighed, skaber en næsten umulig situation som forhåbentlig inspirerer til uventede associationer, tvivl og spørgsmål.

Velkommen til fernisering d.25.5 kl.16-20

Udstillingen er åben fra d.26.5- 23.6.2018
Torsdage og fredage 13-17 og lørdage 11-15

Tumi Magnússon er født på Island, og bosat i København og Reykjavik. Han har de seneste år lavet en del stedsspecifikke lydinstallationer, men arbejder med video, lyd, maleri og  print. For nyligt udstillet på Kyoto Art Center i Japan og National Gallery på Island. Professor på Det Kgl. Danske kunstakademi 2005-11. Se mere på www.tumimagnusson.com

For yderligere information kontakt Camilla Nørgård  22810696 eller Cai-Ulrich Von Platen på 26716280

Science of Work

 Eight channel video and audio installation by Tumi Magnússon

It is with great pleasure that we at Pirpa now can open the gate for this sound and videoinstallation by Tumi Magnússon. The recordings have been made at the building site Grønttorvet, during the last months. The installation consists of 6 synchronized videos with sound, and two extra sound objects.  It contains recordings of the different kinds of activities that takes place in Grønttorvet during its demolishing and reconstruction process.

The videos show the various kinds of work that goes on in the area, the deafeningly loud demolition machinery, the more quiet kind of manual work, and the birds´ hard work with their strategies of survival.  The recordings concentrate on the rhythmic part of the work. There are slow rhythms and fast rhythms, all manipulated to beat simultaneously.  A common, continuous rhythm fills the exhibition space, changing at 30 seconds intervals to fit the original rhythm of each of the ongoing jobs.  The absurd paralleling of the diverse rhythmic activities, and the experience of seeing many at the same time, at either “right” or “wrong” pace, creates an almost impossible situation that hopefully inspires unexpected associations, questions and doubts.

Welcome to the opening at Friday the 25 of may at 16 – 20 hours

The exhibition is open from d.26.5- 23.6.2018

Thursdays and Fridays 13-17 and Saturdays 11-15

Tumi Magnússon is born on Iceland and now residing in Copenhagen and Reykjavik. He has in recent years made some site-specific audio installations, but works with video, audio, painting and print. Most recently exhibited at the Kyoto Art Center in Japan and Reykjavik National Museum on island. Professor at the Royal Danish Academy of Fine Arts. Danish Academy of Art 2005-11.

See more at http://www.tumimagnusson.com

For further information contact Camilla Nørgård 22810696 or Cai-Ulrich Von Platen at 26716280

IMG_3287Hvid vægtumi

arbejdsvidenskab

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: