Udstillinger

Camilla Nørgård: Pirpasol over behovspyramide

  Pirpasol over behovspyramide   -dont look forward look around                         En udstilling af Camilla Nørgård Der er meget på færde på det tidligere grønttorv i Valby og mange problemstillinger, der kondenseres her i forbindelse med nedrivning af Grønttorvet  og byggeri af ny bydel. Den øgede industrialisering af frugt - og grøntsagsproduktionen medfører at den... Continue Reading →

Niels Plenge: Dennis Lunds rygekontor

Pressemeddelelse  HISTORIEN OM DENNIS LUNDS RYGEKONTOR  Video- og lydinstallation af Niels Plenge  Da Pirpa og Røm overtog lokalerne, som tidligere havde huset Karl Lunds Papirhandel, var der kun få spor tilbage af fortidens aktiviteter. Facadeskiltet var via en redigering med til at navngive Pirpa, men ellers kunne de rømmede lokaler ikke fravristes mange informationer om... Continue Reading →

Heidi Hove: Øjet

Øjet - En udstilling af Heidi Hove på PIRPA I tiden før min mormors død, skiftede hendes øjne karakter fra at være dybe og nærværende til at være matte og fjerne. Øjet er en udstilling, der tager afsæt i en række hændelser fra det levede liv, og som på forskellig vis relaterer til fravær, overgange... Continue Reading →

Det allestedsnærværende (utilsigtede) springvand

Læs artikel i IDOART her: Med udstillingen  fremkaldes det underliggende vandledningssystem og allestedsnærværende mulige springvand, der allerede eksisterer på Grøntorvet, indenfor som udenfor.  Også på Pirpa, der med udstillingen her får understreget sine meget konkrete forbindelser til omverdenen. Inde som ude. Det gamle grønttorv i Valby, er i nedrivningsprocessen elendige kloakker, håndvaske der drypper, utætte... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑