Om Pirpa

I  ca. 2 år vil PIRPA være omdrejningspunktet for stedspecifik, afsøgende kunstnerisk aktivitet i, og omkring Grøntorvets forladte industri- og lager bygninger.
To billedkunstnere, Camilla Nørgård og Cai Ulrich von Platen, vil med PIRPA skabe plads til de ideer og muligheder for samarbejder, der opstår når kunstnere møder disse mange tomme, kvadratmeter der nu blot ligger og venter på nedrivning. Både billedkunstnere og andre beslægtede faggrupper bliver således inviteret til at lade området, dets historie og rummelige muligheder influere deres kunstneriske bidrag.

Tak til Valby lokaludvalg, Københavns Kommunes billedkunstudvalg og FB-gruppen for at det kan lade sig gøre økonomisk.

Blog at WordPress.com.

Up ↑