Gry Bagøien: Instinkt

 

 

På Grønttorvet er Pirpa stødt på Gry Bagøien, som vi med stor glæde har inviteret til at lave en udstilling her:

Gry Bagøiens video- og lydværk Instinkt 2017 er en dokumentation af en performance interaktion mellem menneskesang og hvalsang. Værket er blevet til på baggrund af undervandsoptagelser ved Tromvik i Nordnorge, hvor kunstneren opholdt sig i januar måned i år. Det står i forlængelse af andre tidligere projekter, hvor Gry Bagøien gennem sang og lyde undersøger om der findes et fællessprog mellem mennesker, planter og dyr. Mødet mellem menneskesang og hvalsang peger på hvordan vores stemme, krop og skrøbelighed kan forbinde os med verdens andre stemmer og kroppe. Det placerer os i et netværk som er større end det menneskeskabte univers, hvor grænsen mellem mennesker og andet liv på kloden er mere åben og flydende.
Videoværket består af en visuel side, hvor vi er over vandet, og en lydside, som i realtid dokumenterer kommunikationen under vandet mellem kunstnerens og hvalernes sang. Visuelt følger vi optagelser fra området ved Tromvik; en smal vej gennem det rå bjerglandskab; bølger på havet; kunstneren selv som synger i en mikrofon fra en fiskekutter i stormvejr; optagelser udover havet om aftenen med lys fra kysten og flokke af måger på himlen. På lydsiden hører vi undervandsoptagelser af mødet mellem kunstnerens stemme og lyde fra pukkelhvaler og spækhuggere. Pukkelhvalerne reagerer ved at udsende dybe toner som tågehorn eller elektroniske droner, mens spækhuggernes lyde er mere kvidrende og lyse og kan minde om fuglesang. Der kan også anes andre lyde på optagelserne, blandt andet mågeskrig, menneskeskabt støj fra fiskekutternes motorer og andre lyde, som blander sig og tilsammen giver oplevelsen af en stor fremmedartet verden under havet.
Mødet mellem det fysisk overvældende landskab, de store havdyr og menneskestemmens klang kan associere til en romantisk forestilling om verdens-altet eller alle tings enhed, som værket også forbinder sig til. Men omvendt fastholder værket også disse ting som forskelligartede størrelser. Kunstnerens stemme falder for eksempel ikke fuldkommen sammen med hvalstemmerne i en slags hval-bliven men insisterer på at være menneskesang båret af en sangtekst, og således med et tilhørsforhold til en anden betydningsverden end hvalernes. Måske opstår poesien netop af dét: at kommunikationen både er der og måske ikke er der. Eller at den er der på forskellig måde for os og for hvalerne. Og det går selvfølgelig også den anden vej: Vi gøres bevidste om, at naturen hele tiden også kommunikerer til os på et utal af måder, uden at vi nødvendigvis reagerer bevidst tilbage. Gry Bagøien synger ind i alle de ikke-menneskelige kommunikationssystemer, som verden også består af, og lader verden svare igen. Hun stiller sig på kanten af jorden og gør herfra verden større.

Tekst af Magnus Thorø Clausen mag. art

Udstillingen er støttet af

Billedresultat

Pirpa
Grønttorvet 22 – 24, København
Udstillingen er åben fra 11. aug. 2017 – 09. sep. 2017, torsdag og fredag 13-17
Lørdag 11-15
Yderligere information kan fås via pirpa.info@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: